Text legal

LACERDANYATV.COM és un plataforma multimèdia WebTv que ofereix informació, accés a continguts i notícies sobre les activitats de Cerdanya (programes, documentals, serveis, etc.).

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL WEB SITE:

Els usuaris es comprometen a utilitzar la WebTv conforme a lo establert en aquest avís legal.

En cap cas, lacerdanyatv.com serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per ús erroni o indegut en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’usuari de la WebTv.

L’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell mateix per incompliment de lo establert en el present avís legal.

L’usuari del portal es compromet a no utilitzar el mateix o els seus continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació en el moment de la utilització.

En cap cas lacerdanyatv.com serà responsable de qualsevol interrupció o falta de continuïtat en l’accés a aquesta plataforma web causat per accions o omissions de lacerdanyatv.com o de tercers.

lacerdanyatv.com es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i/o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre els continguts propis del portal.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia per escrit de lacerdanyatv.com .

En cap cas, lacerdanyatv.com serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual i industrial pogués cometre qualsevol usuari de la WebTv lacerdanyatv.com , ni de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual i industrial hagin comès els autors de les obres allotjades en altres plataformes web.

lacerdanyatv.com , solament es limita a oferir el link per a la seva visualització a través del corresponent “url” mostrat en unes altres portals d’Internet, per motius únicament d’interès públic, i mai amb ànims lucratius.

CONTINGUTS DE LA “WEB TV”:

lacerdanyatv.com es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren el seu web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

lacerdanyatv.com es reserva el dret de publicar o no, els comentaris enviats per l’usuari, utilitzant especialment com a criteri que aquests comentaris no han d’atemptar contra el respecte de les persones, entitats o institucions, ni han de ser vexatoris, xenòfobs o pornogràfics.

lacerdanyatv.com és propietària i autora dels diferents continguts i imatges mostrades en la seva web.

Totes les imatges, infografies, dissenys, sintonies, ràfegues, músiques i veus utilitzades en la WebTv han estat produïdes per l’equip tècnic i humà de lacerdanyatv.com o els seus col·laboradors habituals, i en defecte d’això, gaudeixen de la corresponent llicència d’autorització i utilització per part dels propietaris i autors legals. lacerdanyatv.com pot oferir enllaços a uns altres portals relatius al nostre sector d’activitat (altres mitjans de comunicació o enllaços d’institucions o entitats d’interès general). lacerdanyatv.com no garanteix en cap cas el degut compliment de la normativa de protecció de dades per part d’ells.

Així mateix, i en defecte d’això, lacerdanyatv.com no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços als portals als quals pugui accedir-s’hi o visualitzar des de la seva pàgina.

COOKIES:

Aquesta pàgina web utilitza “cookies” per a emmagatzemar informació en el seu ordinador. Aquestes “cookies” no contenen cap de les seves dades personals; únicament serveixen per a millorar la seva “interfície”. L’adreça de correu electrònic només s’usa per a confirmar els seus detalls de registre i contrasenya (i per a enviar-li la nova contrasenya en cas d’oblit).

TOTS ELS DRETS RESERVATS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Queden reservats tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la pàgina web (sobre els seus continguts, i en el cas de continguts no produïts per lacerdanyatv.com, els drets individuals dels propietaris de les imatges “linkades” i allotjades en altres pàgines web) els menús, botons de navegació, el codi HTML, els “applets” de Java o Java Script, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la plataforma WebTv.

lacerdanyatv.com és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de la seva marca, de qualsevol signe distintiu que figuren en la web.